slider1

Welcome to AccessPress Parallax!

A full featured parallax theme - and its absolutely free!

Read More

slider2

Amazing multi-purpose parallax theme

Travel, corporate, small biz, portfolio, agencies, photography, health, creative - useful for anyone and everyone

Read More

اشاره ظریف قرآن به طول موج امواج صوتی و نوری

اشاره ظریف قرآن به طول موج امواج صوتی و نوری

در قرآن معجزات زیادی با موضعات متنوع وجود دارد این بار اشاره ظریف قرآن به طول موج امواج صوتی و نوری را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.

در جهان هستی دو نوع موج عمده وجود درند که انسان با آنها سر کار درد،یکی امواج نور هستند که منجر به بینایی هستند و دومی امواج صوتی هستند که منجر به ایجاد شنوایی می شوند،نکته جالب در باره این دو نوع موج این است که هر دو ثابت نیستند و دارای افت و خیز هستند،در نتیجه این افت و خیز در طول موج است که منجر به پیدا شدن رنگ ها و یا امواج فرابنفش و فروسرخ و مادون قرمز می شود،در حالت موج صوتی نیز به این صورت است که افت و خیز در طول موج میزان صوت را تعین می کند که بعضی از صداها برای گوش بشری قابل شنیدن نیستند.

خداوند در آیه ۲۲ سوره روم به یک نکته عجیب اشاره کرده است:

یکی از آیات (قدرت) او خلقت آسمانها و زمین است و یکی دیگر اختلاف زبانها و رنگهای شما آدمیان، که در این امور نیز ادله‌ای (از صنع و حکمت حق) برای دانشمندان عالم آشکار است.

شاید در یک نگاه اولیه معنی آیه بسیار ساده به نظر بیایید ولی همانطور که مشاهده می کنید خداوند هم رنگ و هم واژه زبان که صدا را رهبری می کند را در کنار هم آورده است.که هر دوی اینها همانطور که در بالا اشاره شد دارای طول موج هستند که افت و خیز و یا به تعبیر قرآن اختلاف آنها منجر به دیده شدن یا شنیده شدن می شود.در ادامه نیز به دانشمندان اشاره شده است که علمی بودن این آیه را بیشتر تایید می کند.

نکته جالب دیگر در مورد آیه این است که به آسمان ها اشاره شده است.امواجی که در آسمان پراکنده هستند،نیز دارای طول موج هستند که برای ما قاب مشاهده نیستند،و با تلسکوپ های نوری ظاهر سازی می شوند و این امواج در آسمان به یک صورت و در زمین به یک صورت دیگر هستند.

منبع : وبلاگ معجزات علمی قرآن

فضیلت ماه مبارک رمضان

فضیلت ماه مبارک رمضان

در قرآن کریم ، احادیث و روایات معتبر اسلامی ، درباره فضیلت و برکات ماه مبارک رمضان مطالب بسیار زیادی از ائمه اطهار علیه السلام منقول است . ما در این مطلب مهم ترین و مشهورترین آنها را گردآوری کرده ایم.

در فضيلت مبارك رمضان

شيخ صدوق به سند معتبره روايت كرده از حضرت امام رضا (عليه السلام) از پدران بزرگوار خود از حضرت اميرالمؤ منين (عليه و على اولاده السلام) كه فرمود : خطبه اى خواند براى ما روزى حضرت رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ آله) پس فرمود : اَيُّها النّاس بدرستى كه رو كرده است به سوى شما ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش. ماهى است كه نزد خدا بهترين ماه ها است و روزهايش بهترين روزها است و شب هايش بهترين شب ها است و ساعت هايش بهترين ساعتها است و آن ماهي است كه خوانده اند شما را در آن بسوى ضيافت خدا و گرديده ايد در آن از اهل كرامت خدا . نَفَسهاى شما در آن ثواب تسبيح دارد و خواب شما ثواب عبادت دارد و عملهاى شما در آن مقبول است و دعاهاى شما در آن مستجاب است . پس سؤ ال كنيد از پروردگار خود به نيّت هاى درست و دل هاى پاكيزه از گناهان و صفات ذميمه كه توفيق دهد شما را براى روزه داشتن آن و تلاوت كردن قرآن در آن .

به درستى كه شقى و بد عاقبت كسى است كه محروم گردد از آمرزش خدا در اين ماه عظيم و ياد كنيد به گرسنگى و تشنگى شما در اين ماه تشنگى و گرسنگى روز قيامت را و تَصدّق كنيد بر فقيران و مسكينان خود و تعظيم نمائيد پيران خود را و رحم كنيد كودكان خود را و نوازش نمائيد خويشان خود را و نگاه داريد زبان هاى خود را از آنچه نبايد گفت و بپوشيد ديدهاى خود را از آنچه حلال نيست شما را در نظر كردن به سوى آن و بازداريد گوش هاى خود را از آنچه حلال نيست شما را شنيدن آن و مهربانى كنيد با يتيمان مردم تا مهربانى كنند بعد از شما با يتيمان شما و بازگشت كنيد به سوى خدا از گناهان خود و بلند كنيد دست هاى خود را به دعا در اوقات نمازهاى خود ، زيرا كه وقت نمازها بهترين ساعت ها است که نظر مى كند حق تعالى در اين اوقات به رحمت به سوى بندگان خود و جواب مى گويد ايشان را هرگاه او را مناجات كند و لبّيك مى گويد ايشان را هرگاه او را ندا كنند و مستجاب مى گرداند هرگاه او را بخوانند اى گروه مردمان . به درستى كه جان هاى شما در گروِ  كرده هاى شما است ، پس از گرو به در آوريد به طلب آمرزش از خدا و پشت هاى شما گرانبار است از گناهان شما ، پس سبك گردانيد آنها را به طول دادن سجده ها و بدانيد كه حق تعالى سوگند ياد كرده است به عزّت و جلال خود كه عذاب نكند نمازگذارندگان و سجده كنندگان در اين ماه را و نترساند ايشان را به آتش جهنم در روز قيامت .

ايُّها النّاس هر كه از شما افطار دهد روزه دار مؤمنى را در اين ماه از براى او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد كردن و آمرزش گناهان گذشته . پس ‍ بعضى از اصحاب گفتند : يا رسول الله همه ما قدرت بر آن نداريم .  حضرت فرمود : بپرهيزيد از آتش جهنم به افطار فرمودن روزه داران اگرچه به نصف دانه خرما باشد و اگر چه به يك شربت آبى باشد ؛ به درستى كه خدا اين ثواب را مى دهد كسى را كه چنين كند اگر قادر بر زياده از اين نباشد .

اَيُّها النّاسُ هر كه خُلْق خود را در اين ماه نيكو گرداند بر صراط آسان بگذرد در روزى كه قدم ها بر آن لغزد و هر كه سبك گرداند در اين ماه خدمت غلام و كنيز خود را ، خدا در قيامت حساب او را آسان گرداند و هر كه در اين ماه شرّ خود را از مردم باز دارد ، حق تعالى غضب خود را در قيامت از او باز دارد و هر كه در اين ماه يتيم بى پدرى را ، گرامى دارد خدا او را در قيامت گرامى دارد و هر كه در اين ماه صله و احسان كند با خويشان خود خدا وَصل كند او را به رحمت خود در قيامت و هر كه در اين ماه قطع احسان از خويشان خود بكند ، خدا در قيامت قطع رحمت از او كند و هر كه نماز سنّتى در اين ماه بكند خدا براى او برات بيزارى از آتش جهنم بنويسد و هر كه در اين ماه نماز واجبى را ادا كند خدا عطا كند به او ثواب هفتاد نماز واجب كه در ماه هاى ديگر كرده شود و هر كه در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد خدا سنگين گرداند ترازوى عمل او را در روزى كه ترازوهاى اعمال سبك باشد و كسى كه يك آيه از قرآن در اين ماه بخواند ثواب كسى دارد كه در ماه هاى ديگر ختم قرآن كرده باشد .

اَيُّها النّاسُ بدرستى كه درهاى بهشت در اين ماه گشاده است پس سؤ ال كنيد از پروردگار كه آن را به روى شما نبندد ؛ و درهاى جهنّم در اين ماه بسته است . پس سؤ ال كنيد از پروردگار تبارك و تعالى به تلاوت كردن قرآن مجيد در شب ها و روزهاى اين ماه و به ايستادن به نماز و جِدّ و جَهد كردن در عبادت و بجا آوردن نمازها در اوقات فضيلت و كثرت استغفار و دعا .

فَعَنِ الصّادِقِ عليه السلام : اَنَّهُ مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فى شَهْرِ

امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه در ماه رمضان آمرزيده نشود

رَمَضانَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ اِلى قابِلٍ اِلاّ اَنْ يَشْهَدَ عَرَفَةَ

تا سال آينده آمرزيده نشود مگر آنكه در عرفات حاضر شود

و نگاه دارد خود را از چيزهايى که خدا حرام كرده است و از افطار كردن بر چيزهاى حرام و رفتار كن به نحوى كه مولاى ما حضرت صادق (عليه السلام) وصيّت نموده و فرموده هرگاه روزه دارى ، مى بايد كه روزه داری گوش و چشم و مو و پوست و جميع اعضاى تو ، يعنى از محرّمات بلكه از مكروهات و فرمود بايد كه روزِ روزه داری تو مانند روزِ افطار تو نباشد و نيز فرموده كه روزه نه همين ترک از خوردن و آشاميدن است ؛ بلكه بايد در روز روزه نگاه داريد زبان خود را از دروغ و بپوشانيد ديده هاى خود را از حرام و با يكديگر نزاع مكنيد و حَسَد مبريد و غيبت مكنيد و مجادله مكنيد و سوگند دروغ مخوريد بلكه سوگند راست نيز و دشنام مدهيد و فحش مگوئيد و ستم مكنيد و بى خردى مكنيد و دلتنگ مشويد و غافل مشويد از ياد خدا و از نماز و خاموش باشيد از آنچه نبايد گفت و صبر كنيد و راستگو باشيد و دورى كنيد از اهل شرّ و اجتناب كنيد از گفتار بد و دروغ و افتراء و خصومت كردن با مردم و گمان بد بردن و غيبت كردن و سخن چينى كردن و خود را مُشْرِف به آخرت دانيد و منتظر فَرَج و ظُهور قائم آل محمّد (عليه السلام) باشيد و آرزومند ثوابهاى آخرت باشيد و توشه اعمال صالحه براى سفر آخرت برداريد .

بر شما باد به آرام دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شكستگى و مذلّت مانند بنده اى كه از آقاى خود ترسد و ترسان باشيد از عذاب خدا و اميدوار باشيد رحمت او را و بايد پاك باشد اى روزه دار دل تو از عيبها و باطن تو از حيله ها و مكرها و پاكيزه باشد بدن تو از كثافتها و بيزارى بجوى به سوى خدا از آنچه غير اوست و در روزه ولايت خود را خالص گردانى از براى او و خاموش باشى از آنچه حق تعالى نهى كرده است تو را از آن در آشكارا و پنهان و بترسى از خداوند قهار آنچه سزاوار ترسيدن او است در پنهان و آشكار و ببخشى روح و بدن خود را به خداى عزّوجلّ در ايّام روزه خود و فارغ گردانى دل خود را از براى محبّت او و ياد او و بدن خود را به كارفرمائى در آنچه خدا تو را امر كرده است به آن و خوانده است به سوى آن اگر همه اينها را به عمل آورى آنچه سزاوار روزه داشتن است به عمل آورده اى و فرموده خدا را اطاعت كرده اى و آنچه كم كنى از آنها كه بيان كردم از براى تو به قدر آن از روزه تو كم مى شود از فضل آن و ثواب آن .

به درستى كه پدرم گفت : رسول خدا (صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ آله) شنيد كه زنى در روز روزه اى جاريه خود را دشنام داد . حضرت طعامى طلبيد . آن زن را گفت بخور زن . زن گفت من روزه ام . فرمود : چگونه روزه اى كه جاريه خود را دشنام دادى . روزه فقط همین نخوردن و نیاشاميدن تنها نيست . به درستى كه حق تعالى روزه را حجابى گردانيده است از ساير امور قبيحه . از كردار بد و گفتار بد . چه بسيار كمند روزه داران و چه بسيارند گرسنگى كشندگان و حضرت اميرالمؤ منين (عليه السلام) فرمود كه چه بسيار روزه دارى كه بهره اى نيست او را از روزه به غير از تشنگى و گرسنگى و چه بسيار عبادت كننده اى كه نيست او را بهره اى از عبادت به غير تَعَب . اى خوشا خواب زيركان كه بهتر از بيدارى و عبادت احمقان است و خوشا افطار كردن زيركان كه بهتر از روزه داشتن بى خردان است .

و روايت شده از جابربن يزيد از حضرت امام محمد باقر (عليه السلام) كه حضرت رسول (صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَ آله) به جابر بن عبدالله فرمود : اى جابر اين ماه رمضان است ، هر كه روزه بدارد روز آن را و بايستد به عبادت پاره اى از شبش را و باز دارد از حرام شكم و فَرْج خود را و نگاه دارد زبان خود را ، بيرون رود از گناهان خود مثل بيرون رفتن او از ماه . جابر گفت يا رسول اللّه چه نيكو است اين حديث كه فرمودى ،  فرمود : اى جابر  چقدر سخت است اين شرطهايى كه نمودم و بالجمله اعمال اين ماه شريف در دو مطلب و يك خاتمه ذكر مى شود

منبع : آوینی

دعاهای سفارش شده در وقت افطار

دعاهای سفارش شده در وقت افطار

چندی پیش در مطلب « دعای روزهای ماه رمضان » قول داده بودیم برای تکمیل دعاهای ماه مبارک رمضان ، دعاهای وقت افطار را نیز در پرتال جامع سرتاس درج کنیم.

در احادیث ، روایات و کتب دینی معتبر اسلامی ، دعاهای پرفضیلت بسیاری برای ماه مبارک رمضان و افطار  ، از ائمه اطهار علیه السلام نقل شده است.ما در اینجا معتبرترین و مشهورترین آن را آورده ایم.

 

منقول است ، در وقت افطار دعاهای ویژه آن را بخواند،از جمله بگوید:

اللَّهُمَّ لَکَ صُمْتُ وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ

خدایا برای تو روزه گرفتم،و بر خوان تو افطار کردم،و بر تو تکیه نمودم.

تا خدا ثواب هرکسی را که در این روز روزه داشته به او عطا کند و اگر دعای«اللّهمّ‏ ربّ النّور العظیم»را که سیّد و کفعمی روایت کرده‏اند بخواند فضیلت بسیار یابد، و روایت شده که امیرالمؤمنین علیه السّلام‏ هرگاه می‏خواست افطار کند می‏گفت:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ [فَتَقَبَّلْهُ‏] مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

به نام خدا،خدایا برای تو روزه‏گرفتیم،و بر روزی تو افطار کردیم،خدایا از ما بپذیر،که تو شنوا و دانایی

در هنگام خوردن لقمه اول بگوید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِی

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی‏اش همیشگی است،ای گسترده آمرزش،مرا بیامرز

التماس دعا

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

 

دعای روزهای ماه رمضان

دعای روزهای ماه رمضان

در این مطلب ، دعاهای مربوط به روزهای مختلف ماه مبارک رمضان را گردآوری کرده ایم و در آینده دعاهای وقت افطار را نیز در پرتال جامع سرتاس درج خواهیم کرد.

 

دعاى روز اول ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.

خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم نما در آن از خواب بى خبران وببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان ودر گذر از من اى بخشنده جنایات كاران.

 

دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِكَ وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِكَ ونَقماتِكَ ووفّقْنی فیهِ لقراءةِ آیاتِكَ برحْمَتِكَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین.

خدایا نزدیك كن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت وبركنارم دار در آن از خشم وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربانترین مهربانان.

 

دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ كلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِكَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.

خدایا روزى كن مرا در آنروز هوش وخودآگاهى را ودور بدار در آن روز از نادانى وگمراهى وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزى كه فرود آوردى در آن به بخشش خودت اى بخشنده ترین بخشندگان.

 

دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینى یادت را ومهیا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاریت به كـرم خودت نگهدار  مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

 

دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَكَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِكَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِكَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز ازدوستان نزدیكت به مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان.

 

دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِكَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِكَ وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِكَ بِمَنّكَ وأیادیكَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ.

خدایا وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانیت روم ومزن مرا با تازیانه كیفر ودور وبركنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان ونعمتهاى بى شمار تو اى حد نهایى علاقه واشتیاق مشتاقان.

 

دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفیقِكَ یا هادیَ المُضِلّین.

خدایا یارى كن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت وبركنارم دار در آن از بیهودگى وگناهان وروزیم كن در آن یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان

 

دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَةَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَةِ الكِرامِ بِطَوْلِكَ یا ملجأ الآمِلین.

خدایا روزیم كن در آن ترحم بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان وافشاء سلام ومصاحبت كریمان به فضل خودت اى پناه آرزومندان.

 

دعاى روز نهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِكَ الواسِعَةِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِكَ السّاطِعَةِ وخُذْ بناصیتی الى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبّتِكَ یا أمَلَ المُشْتاقین.

خدایا قرار بده برایم در آن بهره اى از رحمت فراوانـت وراهنمائیم كن در آن به برهان وراههاى درخشانت وبگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه ات بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان.

 

دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوكّلین علیكَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْكَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیكَ بإحْسانِكَ یاغایَةَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوكلان بدرگاهت ومقرر كن در آن از كامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

 

دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وكَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِكَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.

خدایا دوست گردان بمن در این روز نیكى را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانى  را وحرام كن بر من در آن خشم وسوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.

 

دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والكَفافِ واحْمِلنی فیهِ على العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من كلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِكَ یا عِصْمَةَ الخائِفین.

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش وپاكدامنى وبپوشانم در آن جامه قناعت وخوددارى ووادارم نما  در آن بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در آن از هر چیز كه مىترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناكان .

 

دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على كائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی فیهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِكَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساكین.

خدایا پاكیزه ام كن در این روز از چرك وكثافت وشكیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها وتوفیقم ده در آن براى تقوى وهم نشینى با نیكان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

 

دعاى روز چهاردهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِكَ یا عزّ المسْلمین.

خدایا مؤاخذه نكن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها وبیهودگیها وقرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها وآفات اى عزت دهنده مسلمانان

 

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَةَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَةِ المُخْبتینَ بأمانِكَ یا أمانَ الخائِفین.

خدایا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى فروتنان وبگشا سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت اى امان ترسناكان.

 

دعاى روز شانزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَكِ یا إلَهَ العالَمین.

خدایا توفیقم ده در آن به سازش كردن نیكان ودورم دار در آن از رفاقت بدان وجایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان.

 

دعاى روز هفدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.

خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته واعمال نیك وبرآور برایم حاجتها وآرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر وسؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه هاى جهانیان است درود فرست بر محمد وآل او پاكیزگان.

 

دعاى روز هیجدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَكاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِكُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِكَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

خدایا آگاهم نما در آن براى بركات سحرهایش وروشن كن در آن دلم را به پرتو انوارش وبكار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان

 

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَكاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین.

خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش وآسان كن راه مرا به سوى خیرهایش ومحروم نكن ما را از پذیرفتن نیكىهایش اى راهنماى به سوى حـق آشكار .

 

دعاى روز بیستم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّكینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین.

خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت وببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل كننده آرامش در دلهاى مؤمنان.

 

دعاى روز بیست و یكم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِكَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.

خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودىهایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى وقرار بده بهشت را برایم منزل وآسایـشگاه اى برآورنده حاجتهاى جویندگان

 

دعاى روز بیست و دوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَكَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَكاتِكَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِكَ واسْكِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِكَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین.

خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت وفرود آر برایم در آن بركاتت را وتوفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت ومسكنم ده در آن وسطهاى بهشت اى اجابت كننده خواسته ها ودعاهاى بیچارگان.

 

دعاى روز بیست و سوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.

خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه وپاكم نما در آن از عیب ها وآزمایش كن دلم را در آن به پرهیزكارى دلها اى چشم پوش لغزشهاى گناهكاران.

 

دعاى روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ إنّی أسْألُكَ فیه ما یُرْضیكَ وأعوذُ بِكَ ممّا یؤذیك وأسألُكَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَكَ ولا أعْصیكَ یا جَوادَ السّائلین.

خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن براى اینكه فرمانت برم ونافرمانى تو ننمایم اى بخشنده سائلان

 

دعاى روز بیست و پنجم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِكَ ومُعادیاً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِكَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى پیامبران.

 

دعاى روز بیست وششم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْكوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.

خدایا قرار بده كوشش مرا در این ماه قدردانـى شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده وكردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده اى شنواترین شنوایان.

 

دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.

خدایا روزى كن مرا در آن فضیلت شب قدر را وبگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى وبپذیر عذرهایم وبریز از من گناه وبارگران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.

 

دعاى روز بیست و هشتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واكْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیكَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .

خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر كردن ویا داشتن مسائل ونزدیك گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنكه سرگرمش نكند اصرار وسماجت اصرار كنندگان.

 

دعاى روز بیست ونهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.

خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزى كن مرا در آن توفیق وخوددارى وپاك كن دلم را از تیرگیها وگرفتگى هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود.

 

دعاى روز سى ام ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین.

خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانى وقبول بر طبق خوشنودى تو وپسند رسول تو باشد واستوار باشد فرعش بر اصل به حق آقاى ما محمد وخاندان پاكش وستایش خاص پروردگار جهانیان است.

منبع : تبیان

اعمال و فضیلت های ماه رجب

اعمال و فضیلت های ماه رجب

بسم الله الرّحمن الرّحيم اینبار اعمال و فضیلت های ماه رجب را پیرامون مطالبی که درباره اعمال ماه های قمری ارسال می کردیم ، برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.
ماه رجب الحرام ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
اهمّيت / فضيلت :
بدانكه اين ماه و ماه شعبان و ماه رمضان در شرافت تمام اند و روايت بسيار در فضيلت آنها وارد شده است. 1- از حضرت رسول صلّي الله عليه و آله روايت شده كه : ماه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهي در حرمت و فضيلت به آن نمي‏رسد و قتال با كافران در اين ماه حرام است و رجب ماه خدا است و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امّت من است كسي كه يك روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خشنودي بزرگ خدا گردد و غضب الهي از او دور گردد و دري از درهاي جهنّم بر روي او بسته گردد . 2- از حضرت موسي بن جعفر عليهما السّلام منقول است كه: هر كه يك روز از ماه رجب را روزه بدارد آتش جهنّم يك ساله راه از او دور شود و هر كه سه روز از آن را روزه دارد بهشت او را واجب گردد. 3- از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه حضرت رسول صلّي الله عليه و آله فرمود كه: ماه رجب ماه استغفار امّت من است پس در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را أصب مي‏گويند زيرا كه رحمت خدا در اين ماه بر امّت من بسيار ريخته مي‏شود پس بسيار بگوئيد : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَهَ ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) . ولادت جناب وصي امام اميرالمؤمنين حضرت علي عليه السّلام و همچنين بعثت خاتم الأنبياء حضرت محمّد بن عبدالله صلّي الله عليه و آله و سلّم نيز در اين ماه است که شرافت و عظمت خاصّي به اين ماه داده است .

آداب و اعمال :
آداب و اعمال مشترک :
1- روزه / تسبيحات : بدان كه از براي روزه ماه رجب فضيلت بسيار وارد شده است و روايت شده كه ؛ اگر شخص قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه اين تسبيحات را بخواند تا ثواب روزه آن را دريابد : سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ . ‏2- دعا : حضرت امام صادق عليه السّلام در هر روز ماه رجب مي‏خواندند : خَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ … . همچنين مستحب است در هر روز اين دعا را بخوانند : اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَهِ وَ الْآلَاءِ الْوَازِعَهِ وَ الرَّحْمَهِ الْوَاسِعَهِ وَ الْقُدْرَهِ الْجَامِعَهِ … .
3- دعاي حضرت بقيه الله عجّل الله تعالي فرجه الشّريف : شيخ روايت كرده كه، بيرون آمد از ناحيه ي مقدّسه بر دست شيخ كبير ابي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد رضي الله عنه اين توقيع شريف بخوان در هر روز از ايّام رجب‏ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلَاهُ أَمْرِكَ … .
4- زيارت رجبيّه‏ : از جناب ابوالقاسم حسين بن روح رضي الله عنه كه نايب خاصّ حضرت صاحب الأمر عليه السّلام است كه فرمود : زيارت كن در هر مشهدي كه باشي از مشاهد مشرّفه در ماه رجب به اين زيارت مي‏گويي چون داخل شدي : ‏الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَوْلِيَائِهِ فِي رَجَبٍ وَ أَوْجَبَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِمْ مَا قَدْ وَجَبَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُنْتَجَبِ وَ عَلَى أَوْصِيَائِهِ الْحُجُبِ … .
5- دعاي يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ : سيّد بن طاوس روايت كرده از محمّد بن ذكوان كه معروف به سجّاد است براي آن كه آن قدر سجده كرد و گريست در سجود كه نابينا شد گفت : عرض كردم به حضرت صادق عليه السّلام فداي تو شوم اين ماه رجب است تعليم بنما مرا دعايي در آن كه حق تعالي مرا به آن نفع بخشد حضرت فرمود : بنويس ؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بگو در هر روز از رجب در صبح‏ و شام در عقب نمازهاي روز و شب‏ : يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ [مِنْ‏] كُلِّ شَرٍّ يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ [جَمِيعَ‏] شَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ‏ ؛ راوي گفت پس حضرت محاسن شريف خود را در پنجه ي چپ خود گرفت و اين دعا را خواند به حال التجا و تضرّع به حركت دادن انگشت سبّابه دست راست پس گفت بعد از اين‏ : يا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ . 6- استغفار : از حضرت رسول صلّي الله عليه و آله روايت شده كه : هر كه در ماه رجب صد مرتبه بگويد : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ‏ و ختم كند آن را به صدقه ختم فرمايد حق تعالي براي او به رحمت و مغفرت و كسي كه چهار صد مرتبه بگويد براي او اجر صد شهيد بنويسد. 7- ذکر لا إله إلاّ الله : و نيز از آن حضرت مروي است كه : كسي كه بگويد در ماه رجب هزار مرتبه لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ بنويسد خداوند عزّ و جل براي او صد هزار حسنه و براي او صد هزار شهر در بهشت بنا فرمايد . 8- ذکر : در جميع اين ماه هزار مرتبه بگويد : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَ الْآثَامِ‏ تا خداوند رحمان او را بيامرزد . 9- نماز : سيّد روايت كرده از حضرت رسول صلّي الله عليه و آله كه : هر كه در روز جمعه ماه رجب چهار ركعت نماز ما بين ظهر و عصر بخواند و در هر ركعتي حمد يك مرتبه و آيه الكرسي هفت مرتبه و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پنج مرتبه پس ده مرتبه بگويد أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَهَ ، بنويسد حق تعالي براي او از روزي كه اين نماز را گزارده تا روزي كه بميرد هر روزي هزار حسنه و عطا فرمايد … . 10- روزه سه روز : سه روز از اين ماه را كه پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد. زيرا كه روايت شده هر كه در يكي از ماه هاي حرام اين سه روز را روزه بدارد حق تعالي براي او ثواب نهصد سال عبادت بنويسد ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
11- زيارت امام رضا عليه السّلام : در ماه رجب زيارت حضرت امام رضا عليه السّلام اختصاصى(خاص) دارد چنانچه عمره در اين ماه فضيلت دارد. 12- ذکر سجده : منقول است كه امام علي بن الحسين عليهما السلام در ماه رجب به عمره تشريف برده بودند و شبانه روز در نزد كعبه نماز مى‏گذاشت و پيوسته در شب و روز در سجده بود و اين ذكر از آن حضرت شنيده مى‏شد كه در سجده مى‏فرمود‏ : عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ‏ ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
* ليلهُ الرّغائب : شب جمعه ي اوّل ماه رجب ؛
ارزش شب ليله الرّغائب : 1- از رسول اکرم صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است که فرمود : از نخستين شب جمعه ي ماه رجب غفلت نکنيد چه آن شب را ملائکه (( شب رغائب )) نامند و آن چنان است که چون ثلث شب بگذرد در آسمان ها و زمين مَلَکي باقي نمي ماند مگر اين که در کعبه و حول آن جمع مي شوند و خدا به آنها خطاب فرموده و گويد : اي ملائکه ي من! هرچه مي خواهيد از من بخواهيد. آنها گويند : پروردگارا، حاجت ما اين است که روزه داران ماه رجب را بيامرزي. خداي تبارک و تعالي فرمايد : چنين کردم. و مناسب تر آن است که هر کس اين خبر را بشنود در اين شب بر ملائکه درود بفرستد تا تکليف اين تحيت را به قدر مقدور ادا کرده باشد ( المراقبات ) .
2- از حضرت رسول صلّى الله عليه و آله وارد شده … هر كه اين نماز را بگزارد چون شب اوّل قبر او شود حق تعالى ثواب اين نماز را به سوى او بفرستد به نيكوتر صورتى با روى گشاده و درخشان و زبان فصيح پس با وى گويد : اى حبيب من بشارت باد تو را كه نجات يافتى از هر شدّت و سختى . گويد تو كيستى؟ به خدا سوگند كه من رويى بهتر از روى تو نديدم و كلامى شيرين‏تر از كلام تو نشنيده‏ام و بويى بهتر از بوى تو نبوييدم ! گويد : من ثواب آن نمازم كه در فلان شب از فلان ماه از فلان سال بجا آوردى. آمدم امشب به نزد تو تا حقّ تو را ادا كنم و مونس تنهايى تو باشم و وحشت را از تو بردارم و چون در صور دميده شود من سايه بر سر تو خواهم افكند در عرصه ي قيامت پس خوشحال باش كه هرگز خير از تو معدوم نخواهد شد. و کيفيت آن چنين است :
روزه و نماز : روز پنجشنبه اوّل آن ماه را روزه مى‏دارى چون شب جمعه داخل شود ما بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت نماز مى‏گزارى هر دو ركعت به يك سلام و در هر ركعت از آن يك مرتبه حمد و سه مرتبه إِنَّا أَنْزَلْناهُ و دوازده مرتبه قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مى‏خوانى و چون فارغ شدى از نماز هفتاد مرتبه مى‏گويى‏ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى آلِهِ [وَ آلِ مُحَمَّدٍ] ، پس به سجده مى‏روى و هفتاد مرتبه مى‏گويى :‏ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ‏ ، پس سر از سجده بر مى‏دارى و هفتاد مرتبه مى‏گويى :‏ رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ‏ ، پس باز به سجده مى‏روى و هفتاد مرتبه مى‏گويى‏ : سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ‏ ، پس حاجت خود را مى‏طلبى كه إن شاء الله برآورده خواهد شد ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
* نکته مهم : ممکن است به نظر برسد گرفتن روزه و به جا آوردن اين نماز سخت است. امّا بايد کمي دقّت نمود که چه قدر در انجام اعمال در ماه هاي رجب و شعبان و رمضان تأکيد شده است. واقعاً چرا ؟ مگر در اين سه ماه مبارک چه خبر است و يا به عبارتي بهتر چه اسراري نهفته است که معصومين عليهم السّلام مي خواهند با اين گونه دستور ها و عبادات، دست ما را بگيرند و بالا ببرند تا از اسرار و لطائف و معارف بيشتري آگاه شويم. چون يکي از مخاطبان عزيز و اصلي اين پايگاه، دانشجويان محترم مي باشند، جمله اي را خطاب به اين عزيزان مي گوييم : شما ببينيد ؛ براي فهم يک مسئله ي سنگين رياضي يا فيزيک يا فلان مسئله ي فلسفي يا فلان مسئله ي پيچيده ي کامپيوتر و … چه قدر تلاش مي کنيد . شايد براي فهم يک مسئله از هر کدام از موارد فوق، دانشجوي محترم همان رشته، بارها و بارها يک تمرين و راه حل را تکرار مي کند تا درست و دقيق بفهمد. حال کمي تفکّر و تعمّق و تعقّل بفرماييد. ببينيد براي حل يک مسئله ي درسي چه مقدار زحمت مي کشيد که حق است. آيا براي ساختن نفس ناطقه و به عبارتي روح و جان خود نبايد زحمت کشيد ؟ غذاي جسم انسان همين آب و نان و سبزي است، امّا غذاي روح انسان علم است و بالاترين علم ها، علوم و معارف الهيه اند که در قرآن و روايات آمده است. شما با آن مسائل درسي معمولاً در هر سال بارها سر و کار داريد، با اين حال سختي فهم و حل کردن آنها را به خود مي دهيد. اين دستور هاي ديني اعم از واجبات و محرّمات و مستحبّات و مکروهات، براي ساختن درست نفس ناطقه ما در مسير صراط مستقيم الهي است. اين دستور هاي و اعمال و مستحبّات مربوط به ماه هاي قمري، سالانه يک بار است . آيا ارزش اين را ندارد که ما در حدّ توان و قابليت خود در انجام هر آنچه که براي مان مقدور است تلاش کنيم تا خود را بهتر بسازيم که ابد در پيش داريم ! خداوند توفيق فهم اين علوم و معارف را به همگان عنايت بفرمايد الهي آمين .

* احياء چهار شب در سال : روايت كرده است ابو البخترى وهب بن وهب از حضرت امام جعفر صادق از پدرش از جدّش عليهم السّلام از حضرت امير المؤمنين علي وصي عليه السّلام كه : آن حضرت را خوش مى‏آمد كه خود را چهار شب در تمام سال فارغ سازد يعنى آن شب ها را به عبادت احيا بدارد. و آن چهار شب : شب اوّل رجب و شب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عيد قربان بود.
شب اوّل :
1- دعاي رؤيت هلال ماه : از حضرت رسول صلّى الله عليه و آله منقول است كه : چون هلال رجب را مى‏ديد مى‏فرمود : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ وَ لَا تَجْعَلْ حَظَّنَا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ‏ . 2- غسل: چنانكه بعضى از علما فرموده‏اند : از حضرت رسول صلّى الله عليه و آله مروى است كه : هر كه ماه رجب را درك كند و در اوّل و وسط و آخِر آن غسل كند، بيرون آيد از گناهان خود مانند روزى كه از مادر متولّد شده‏ است . 3- زيارت : حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كند . 4- نماز : بعد از نماز عشاء دو ركعت نماز بگزارد و بخواند در ركعت اوّل حمد و ألم نشرح يك مرتبه و توحيد سه مرتبه و در ركعت دوم حمد و ألم نشرح و توحيد و معوذتين را و چون سلام نماز را داد سى مرتبه لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ بگويد و سى مرتبه صلوات بفرستد تا حق تعالى گناهان او را بيامرزد مانند روزى كه از مادر متولّد شده‏ است . 5- دعا : روايت شده است از ابو جعفر ثاني حضرت امام محمّد جواد عليه السّلام كه فرمود : مستحب است كه هر آدمى بخواند اين دعا را در شب اوّل رجب [بعد از عشاء آخره‏] : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ وَ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقْتَدِرٌ … پس حاجتت را بخواه ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
روز اوّل ؛ روز شريفى است و در آن چند عمل است‏ : 1- روزه . از امام صادق عليه السّلام اين مطلب روايت شده که فرمود : چون روزه بگيري بايستي گوش و چشم و مو و پوست تو نيز روزه بگيرند و غير از اين اعضاء نيز باز عدّه ي ديگري شماره فرمود … و خلاصه آن که روزه گرفتن خواصّ ويژه ي شکم و شهوت نيست بلکه روزه دار بودن ساير جوارح نيز در آنها عمومي است. ( المراقبات . ص 125 ) .
روايت شده كه : حضرت نوح عليه السّلام در اين روز به كشتى سوار شد و امر فرمود كسانى را كه با او بودند روزه بدارند هر كه اين روز را روزه بدارد، آتش جهنّم (به اندازه ي) يك سال راه، از او دور شود . 2- غسل . 3- زيارت : امام حسين عليه السّلام را زيارت كند. از امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرمود : هر كه زيارت كند حسين بن على عليهما السّلام را در روز اوّل رجب خداوند عالم او را البتّه‏ بيامرزد. 4- نماز : نماز سلمان رضي الله عنه را شروع كند بدين طريق كه … و در روز آخر ماه نيز چنين كندکه … ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
* اعتکاف در ايام البيض ماه رجب :
شب سيزدهم‏ : بدانكه مستحب است در هر يك از ماه رجب و شعبان و رمضان آن كه : در شب سيزدهم : دو ركعت نماز بگزارند در هر ركعت حمد يك مرتبه و يس و تبارك الملك و توحيد بخوانند. در شب چهاردهم : چهار ركعت به دو سلام به همين كيفيّت در هر ركعت حمد يك مرتبه و يس و تبارك الملك و توحيد بخوانند. در شب پانزدهم : شش ركعت به سه سلام به همين كيفيّت در هر ركعت حمد يك مرتبه و يس و تبارك الملك و توحيد بخوانند. از حضرت صادق عليه السّلام مروى است كه هر كه چنين كند جميع فضيلت اين سه ماه را دريابد و جميع گناهانش غير از شرك آمرزيده‏ شود.
روز سيزدهم : اوّل أيّام البيض است‏. روزه : ثواب بسيارى براى روزه اين روز و دو روز بعد وارد شده است و اگر كسى خواهد عمل امّ داود را بجا آورد بايد اين روز را روزه بگيرد و در اين روز بنا بر مشهور بعد از سى سال از عام الفيل ولادت با سعادت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در ميان كعبه معظّمه واقع شده است‏ ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
شب (پانزدهم) نيمه ي رجب‏ : شب شريفى است و در آن چند عمل است :‏
1- روزه . 2- غسل.‏ 3- احياء : اين شب را به عبادت احياء نمايد.‏ 4- زيارت : امام حسين عليه السّلام‏ را زيارت کند. 5- نماز : از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده دوازده ركعت نماز، هر دو ركعت به يك سلام و در هر ركعت هر يك از سوره حمد و توحيد و فلق و ناس و آيه الكرسي و قدر را چهار مرتبه بخواند و بعد از سلام چهارمرتبه بگويد: اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَلَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً … .
روز (پانزدهم) نيمه ي رجب‏ :
‏1- روزه. 2- غسل‏ . 3- زيارت : حضرت امام حسين عليه السّلام‏ را زيارت کند. از ابن ابى نصر منقول است كه گفت : سؤال كردم از حضرت امام رضا عليه السّلام كه در چه ماه امام حسين عليه السّلام را زيارت كنيم؟ فرمود: در نيمه ي رجب و نيمه ي شعبان . 4- نماز : نماز سلمان‏ رحمه الله . 5- نماز : چهار ركعت نماز بخواند و بعد از سلام دست خود را پهن كند و بگويد : اللَّهُمَّ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ … روايت است كه هر صاحب غمى اين دعا را بخواند حق تعالى او را از اندوه و غم، آسايش بخشد .
6- عمل ام ّداود : كه عمده اعمال اين روز است و براى برآمدن حاجات و كشف كربات و دفع ظلم ظالمان مؤثّر است و كيفيّت آن بنا بر آنچه در مصباح شيخ است آن است كه چون خواهد اين عمل را بجا آورد روزه بگيرد روز سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز پانزدهم نزد زوال غسل كند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد و … ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
شب بيست و هفتم : شب مبعث‏ و از ليالى متبرّكه است و در آن چند عمل است‏ :
1- نماز : روايت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد عليه السّلام كه فرمود : همانا در رجب شبى است كه از آنچه آفتاب بر آن مى‏تابد، بهتر است و آن شب بيست و هفتم رجب است كه در صبح آن پيغمبر خدا صلّى الله عليه و آله به رسالت مبعوث گرديد و به درستى كه از براى عامل در آن شب از شيعه ي ما اجر عمل شصت سال است . به خدمت آن حضرت عرض شد كه عمل در آن شب چيست ؟ فرمود : چون بجا آوردى نماز عشا را و به رختخواب رفتى پس بيدار مى‏شوى هر ساعتى كه خواستى از شب تا پيش از نيمه ي آن و بجا مى‏آورى دوازده ركعت نماز مى‏خوانى در هر ركعتى حمد و سوره‏اى از سوره‏هاى كوچك مفصّل ؛ و مفصّل از سوره محمّد است تا آخر قرآن . پس چون سلام دادى در هر دو ركعتى و فارغ شدى از نمازها، مى‏نشينى بعد از سلام و مى‏خوانى حمد را هفت مرتبه و معوذتين را هفت مرتبه و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ هر كدام را هفت مرتبه و إِنَّا أَنْزَلْناهُ و آية الكرسي هر كدام را هفت مرتبه و در عقب همه اين دعا را بخوان : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً …أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ‏ ، پس هر دعايى كه خواستى بخوان . 2- غسل : مستحب است غسل در اين شب . 3- زيارت : حضرت امير المؤمنين عليه السّلام‏ را زيارت کند كه افضل اعمال اين شب است و از براى آن حضرت در اين شب سه زيارت است كه در باب زيارات به آن اشاره شده است . 4- دعا : در شب مبعث اين دعا را بخواند : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالتَّجَلِّي [بِالنَّجْلِ‏] الْأَعْظَمِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ الشَّهْرِ الْمُعَظَّمِ وَ الْمُرْسَلِ الْمُكَرَّمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
روز بيست و هفتم : از جمله اعياد عظيمه است و روزى است كه حضرت رسول صلّى الله عليه و آله در آن روز به رسالت مبعوث گرديد و جبرئيل به پيغمبرى بر آن حضرت نازل شد و از براى آن چند عمل است :‏
1- روزه : و آن يكى از چهار روزى است كه در تمام سال امتياز دارد براى روزه گرفتن و برابر است با روزه هفتاد سال‏ . 2- غسل ‏. 3- صلوات : بسيار صلوات فرستادن‏{ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم } 4- زيارت : زيارت حضرت رسول و اميرالمؤمنين عليهما السّلام‏ . 5- نماز : از ريان بن الصلت مروى است كه حضرت امام جواد عليه السّلام در زمانى كه در بغداد بود روز نيمه ي رجب و روز بيست و هفتم را روزه گرفت و جميع حشم آن حضرت روزه گرفتند و ما را امر فرمود كه بجا آوريم دوازده ركعت نماز كه خوانده شود در هر ركعت حمد و سوره و بعد از فراغ از نمازها خوانده شود هر يك از حمد و توحيد و معوذتين چهار مرتبه و … . 6- دعا : مستحب است در اين روز اين دعا را بخوانند : يَا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ وَ التَّجَاوُزِ … مؤلّف گويد كه اين دعا را حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام در آن روزى كه آن جناب را به جانب بغداد حركت دادند، خواند و آن روز بيست و هفتم رجب بود ( مفاتيح الجنان . فصل اوّل . در اعمال ماه رجب ) .
روز آخر ماه‏ : 1- روزه : روزه‏اش سبب آمرزش گناهان گذشته و آينده است . 2- غسل . 3- نماز : نماز سلمان رحمه الله .
……………………………………………………………………
کتاب شريف (( مفاتيح الجنان )) تأليف محدّث بزرگ حاج شيخ عبّاس قمي رحمه الله مي باشد. * اندکي از کلمات و عبارات کتاب مفاتيح الجنان در مورد اين ماه با ادبيات روان تري نوشته شده است و با متن اصلي کتاب تفاوت ناچيزي دارد.
کتاب شريف (( المراقبات )) تأليف عارف کامل ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي رحمه الله مي باشد.
وقايع :
13 رجب 30 سال بعد از عام الفيل ؛ ولادت باسعادت و با برکت حضرت وصي اميرالمؤمنين علي عليه السّلام 15 رجب سال 62 ه.ق ؛ وفات حضرت زينب کبري عليها السّلام در سنّ 57 سالگي 27 رجب ؛ بعثت خاتم الأنبياء حضرت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم در سنّ مبارک 40 سالگي

منبع : وبسایت پرسمان دانشجویی

نيايش در طلب رحمت بر پيروان پيامبران

نيايش در طلب رحمت بر پيروان پيامبران

دعا چهارم صحیفه سجادیه،وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ ع فِي الصّلَاةِ عَلَى أَتْبَاعِ الرّسُلِ وَ مُصَدّقِيهِمْ(نيايش در طلب رحمت بر پيروان پيامبران و مصدقين ايشان

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ فِي الصّلَاةِ عَلَى أَتْبَاعِ الرّسُلِ وَ مُصَدّقِيهِمْ

بسم الله الرحمن الرحيم

اللّهُمّ وَ أَتْبَاعُ الرّسُلِ وَ مُصَدّقُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ بِالْغَيْبِ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْمُعَانِدِينَ لَهُمْ بِالتّكْذِيبِ وَ الِاشْتِيَاقِ إِلَى الْمُرْسَلِينَ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ‏ فِي كُلّ دَهْرٍ وَ زَمَانٍ أَرْسَلْتَ فِيهِ رَسُولًا وَ أَقَمْتَ لِأَهْلِهِ دَلِيلًا مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ أَئِمّةِ الْهُدَى، وَ قَادَةِ أَهْلِ التّقَى، عَلَى جَمِيعِهِمُ السّلَامُ، فَاذْكُرْهُمْ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَ رِضْوَانٍ. اللّهُمّ وَ أَصْحَابُ مُحَمّدٍ خَاصّةً الّذِينَ أَحْسَنُوا الصّحَابَةَ وَ الّذِينَ أَبْلَوُا الْبَلَاءَ الْحَسَنَ فِي نَصْرِهِ، وَ كَانَفُوهُ، وَ أَسْرَعُوا إِلَى وِفَادَتِهِ، وَ سَابَقُوا إِلَى دَعْوَتِهِ، وَ اسْتَجَابُوا لَهُ حَيْثُ أَسْمَعَهُمْ حُجّةَ رِسَالَاتِهِ. وَ فَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَ الْأَوْلَادَ فِي إِظْهَارِ كَلِمَتِهِ، وَ قَاتَلُوا الْ‏آبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ فِي تَثْبِيتِ نُبُوّتِهِ، وَ انْتَصَرُوا بِهِ. وَ مَنْ كَانُوا مُنْطَوِينَ عَلَى مَحَبّتِهِ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ فِي مَوَدّتِهِ. وَ الّذِينَ هَجَرَتْهُمْ الْعَشَائِرُ إِذْ تَعَلّقُوا بِعُرْوَتِهِ، وَ انْتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَرَابَاتُ إِذْ سَكَنُوا فِي ظِلّ قَرَابَتِهِ. فَلَا تَنْسَ لَهُمُ اللّهُمّ مَا تَرَكُوا لَكَ وَ فِيكَ، وَ أَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوَانِكَ، وَ بِمَا حَاشُوا الْخَلْقَ عَلَيْكَ، وَ كَانُوا مَعَ رَسُولِكَ دُعَاةً لَكَ إِلَيْكَ. وَ اشْكُرْهُمْ عَلَى هَجْرِهِمْ فِيكَ دِيَارَ قَوْمِهِمْ، وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ الْمَعَاشِ إِلَى ضِيقِهِ، وَ مَنْ كَثّرْتَ فِي إِعْزَازِ دِينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ. اللّهُمّ وَ أَوْصِلْ إِلَى التّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ خَيْرَ جَزَائِكَ. الّذِينَ قَصَدُوا سَمْتَهُمْ، وَ تَحَرّوْا وِجْهَتَهُمْ، وَ مَضَوْا عَلَى شَاكِلَتِهِمْ. لَمْ يَثْنِهِمْ رَيْبٌ فِي بَصِيرَتِهِمْ، وَ لَمْ يَخْتَلِجْهُمْ شَكّ‏ٌ فِي قَفْوِ آثَارِهِمْ، وَ الِائْتِمَامِ بِهِدَايَةِ مَنَارِهِمْ. مُكَانِفِينَ وَ مُوَازِرِينَ لَهُمْ، يَدِينُونَ بِدِينِهِمْ، وَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِمْ، يَتّفِقُونَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا يَتّهِمُونَهُمْ فِيمَا أَدّوْا إِلَيْهِمْ. اللّهُمّ وَ صَلّ عَلَى التّابِعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدّينِ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَ عَلَى ذُرّيّاتِهِمْ وَ عَلَى مَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ. صَلَاةً تَعْصِمُهُمْ بِهَا مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَ تَفْسَحُ لَهُمْ فِي رِيَاضِ جَنّتِكَ، وَ تَمْنَعُهُمْ بِهَا مِنْ كَيْدِ الشّيْطَانِ، وَ تُعِينُهُمْ بِهَا عَلَى مَا اسْتَعَانُوكَ عَلَيْهِ مِنْ بِرٍّ، وَ تَقِيهِمْ طَوَارِقَ اللّيْلِ وَ النّهَارِ إِلّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. وَ تَبْعَثُهُمْ بِهَا عَلَى اعْتِقَادِ حُسْنِ الرّجَاءِ لَكَ، وَ الطّمَعِ فِيمَا عِنْدَكَ وَ تَرْكِ التّهَمَةِ فِيمَا تَحْوِيهِ أَيْدِي الْعِبَادِلِتَرُدّهُمْ إِلَى الرّغْبَةِ إِلَيْكَ وَ الرّهْبَةِ مِنْكَ، وَ تُزَهّدَهُمْ فِي سَعَةِ الْعَاجِلِ، وَ تُحَبّبَ إِلَيْهِمُ الْعَمَلَ لِلْ‏آجِلِ، وَ الِاسْتِعْدَادَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْت‏وَ تُهَوّنَ عَلَيْهِمْ كُلّ كَرْبٍ يَحِلّ بِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الْأَنْفُسِ مِنْ أَبْدَانِهَا وَ تُعَافِيَهُمْ مِمّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُورَاتِهَا، وَ كَبّةِ النّارِ وَ طُولِ الْخُلُودِ فِيهَا وَ تُصَيّرَهُمْ إِلَى أَمْنٍ مِنْ مَقِيلِ الْمُتّقِينَ.

نيايش در طلب رحمت بر پيروان پيامبران و مصدقين ايشان

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

خدايا، و اما پيرو پيمبران و مصدّقين ايشان به غيب از اهل زمين به هنگام حضور پيمبران که معاندين‌شان با سلاح تکذيب به معارضه ايشان برخاسته بودند، و به هنگام فترت و غيبت پيمبران که مؤمنان در پرتو حقايق ايمان در شوق ديدارشان به سر مي‌بردند: در هر عصر و زمان راهنمايي بپا داشته‌اي: از زمان آدم تا روزگار محمّد خاتم صلي الله عليه و آله از پيشوايان هدايت و قائدين اهل تقوي (که بر همگي ايشان درود باد) پس خدايا ايشان را از لطف و کرم خود به غفراني و رضواني ياد و شاد فرماي .
خدايا، و به خصوص اصحاب محمّد صلي الله عليه و آله به خصوص همان کسان که شرط صحبت آن حضرت را به خوبي رعايت کردند و آنانکه در ياري‌اش از عهده امتحان پايداري به خوبي برآمدند و با او مددکاري کردند، و به تصديق رسالتش شتافتند و به پذيرفتن دعوتش سبقت گرفتند. و چون حجّت رسالت‌هاي خود را به گوش ايشان فرو خواندند او را اجابت و در راه پيروز ساختن رسالتش از همسران و فرزندان مفارقت گزيدند و براي تثبيت نبوّتش با پدران و پسران خود کارزار کردند و به برکت او پيروزي يافتند، و آنان که محبّت او را در جان و دل مي‌پروردند و در دوستي‌اش اميد تجارتي ايمن از زيان و کساد مي‌داشتند و آنان که چون به عروه دين آن حضرت چنگ در زدند قبايل‌شان از ايشان دوري کردند، و چون در سايه خويشاوندي او مسکن گزيدند خويشان از ايشان بيگانه گشتند. پس خدايا گذشتي را که براي تو و در راه تو انجام دادند از نظر دور مدار، و به سبب آن فداکاري‌ها و در برابر آنکه خلق را بر تو گرد آوردند و با پيغمبرت از جمله داعيان به سوي تو بودند، ايشان را از خشنودي خود خشنود ساز. و سعي ايشان را به پاس آنکه در راه تو از شهر و ديار قوم خود هجرت کردند و خويش را از فراخي زندگي به سختي و تنگي درافکندند، مشکور دار و (همچنين) آنان را که براي اعزاز دينت ستم‌زدگان‌شان را فراوان ساختي خشنود فرماي خدايا، بهترين پاداش خود را به پيروان اصحاب در راه ايمان و عمل صالح برسان: آنانکه مي‌گويند: پروردگارا، ما و آن برادران‌مان را که به ايمان بر ما سبقت گرفته‌اند، بيامرز، همان پيرواني که آهنگ طريقه صحابه کردند، و وجهه ايشان را سلوک کردند، در حالي که هيچ شبهه‌اي آنان را از عقيده خود برنگرداند و در پيروي آثار و اقتداء به علامات هدايت صحابه هيچ شکي خاطرشان را پريشان نساخت: معاونين و مساعدين صحابه‌اند چنان‌که در دين پيرو ايشان و در اخلاق پوياي راه آنانند در تعظيم شأن صحابه اتفاق مي‌ورزند و در اخبار و احکامي که از پيغمبر ابلاغ مي‌کنند متّهم‌شان نمي‌دارند.
خدايا از امروز تا روز جزا بر تابعين صحابه و بر همسران و اولادشان و بر هر کدام‌شان که تو را اطاعت کرده‌اند رحمت فرست، چنان رحمتي که به وسيله آن ايشان را از نافرماني خود نگاه‌داري، و در باغ‌هاي بهشت در وسعت و رفاه قرار دهي، و آنان را به يمن آن از مکر شيطان باز داري، و در هر کار خير که از تو مدد خواهند اعانت کني، و از حوادث شب و روز مگر پيش آمدي که مژده خير دهد نگاه داري. و به نيروي آن ايشان را بر عقيده حسن رجاء به تو، و بر طمع در آنچه نزد تو است و بر متهم نساختن تو به بي‌عدالتي در آنچه در دست بندگان است، برانگيري، تا ايشان را به رغبت به سوي خود و ترس از خود بازگرداني و در توسعه زندگي دنيا بي‌رغبت کني، و عمل براي آخرت و ساختن توشه مراحل بعد از مرگ را در نظرشان خوشايند سازي و هر اندوه را که روز برآمدن جان‌ها از بدن‌هاشان رخ دهد براي‌شان آسان نمايي و از خطرهايي که امتحان آن را به وجود مي‌آورد و از شدّت آتش و در ازناي خلود در آن عافيت بخشي، و به سرمنزل امني از آسايشگاه پرهيزگاران منتقل سازي.

منبع : fazellankarani.com

اعمال و فضیلت های ماه جمادی الثانی

اعمال و فضیلت های ماه جمادی الثانی

در ادامه مباحثی که درباره فضیلت ماه های قمری ارائه داده بودیم ، اینبار اعمال و فضیلت های ماه جمادی الثانی را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.
ماه جُمادي الثّاني ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
** اللّهمّ صلّ علي فاطمه و أبيها و آُمّها و بعلها و بنيها و السّر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمک **
اهمّيت / فضيلت :
از اهمّ مصيبات اين ماه، شهادت اُم أبيها و زوجه الوصي و اُمّ الأئمّه و اُمّ المحسن؛ حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه عليها مي باشد.
از اهمّ فضائل اين ماه، ولادت نورٌ علي نور جناب عصمه الله الکبري وحجّه الله علي الحجج حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه عليها مي باشد. …………………………………………..
آداب و اعمال :
روز سوم ؛ روز شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام مي باشد. 1- اقامه ي عزا : پس بايد در اين روز شيعيان به مراسم تعزيت آن حضرت قيام نمايند, به همين جهت شيعيان آن حضرت صلوات الله عليه نيز مي بايست که در اظهار اندوه و غصّه و اقامه ي عزا در روز وفات خاتون و خواندن مصائب او بر امام خود تأسّي نمايند … مخالف و مؤالف از رسول اکرم صلّي الله عليه و آله وسلّم درباره ي او روايت کرده اند که : (( فاطمهُ بَضعَهٌ مِنُي مَن آذئهَا فَقَد آذاني)) ؛ فاطمه پاره ي تن من { پاره اي از وجود من } است هر کس او را آزار دهد همانا مر آزار داده. 2- زيارت : خواندن زيارت آن مظلومه و نفرين بر ظالمان و غاصبان حقّ او : السَّلاَمُ عَلَيکِ يا سَيدَهَ نِسَآءِ العَالَمينَ السَلاَمُ عَلَيکِ يا وَالِدَهَ الحُجَجِ عَلَي النَّاسِ اَجمَعينَ السَّلاَمُ عَلَيکِ اَيتُهَا المَظلُومَهُ المَمنُوعَهُ حَقَّهَا … (مفاتيح الجنان . فصل دهم . در اعمال ماه جمادي الثّاني ). 3- گريه بر مصيبات وارده بر اهل خانه و بيت نبوّت و ولايت : اي اهل عالم بگرييد … حقّ او را غصب و او را از ارث پدرش منع نمودند، به صورتش سيلي زده و جنينش را سقط کردند و براي درب خانه اي که ملائکه ي مقرّب خدا برآن ايستاده و بدون اجازه ورود نمي نمودند، آتش خواستند و … ( المراقبات . ص 100) .
از جمله رواياتي که به طريق قطعي از فضائل مختصّه ي به آن خاتون براي ما وارد گرديده و او را از تمام زنان جهان ممتاز ساخته آن است که براي آن سيده ي زنان مُصحَف جليل و کبيري، جبرئيل امين پس از وفات پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آورده و آن را اميرالمؤمنين عليه السّلام نوشته و نزد اولاد معصومين او عليه السّلام به وديعه باقي است و علم ما کان و ما يکون و ما هوکائن در آن کتاب است؛ چنان که ثقه الإسلام کليني{رحمه الله} از{امام}صادق عليه السّلام به همين قسم روايت نموده است (المراقبات . ص 102).
شب نوزدهم جُمادي الثّانيه ؛ شبي است که مادر حضرت رسول اکرم صلّي الله عليه و آله و سلّم به آن بزرگوار حامله گشته ( المراقبات . ص 100 و 101 ) .
روز بيستم ؛ روز ولادت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه عليها مي باشد .
اعمال و مستحبات اين روز:
1-روزه .
2-خيرات و صدقه : اقدام به خيرات و صدقات در آن مستحب است.
3-زيارت حضرت فاطمه عليها السّلام و لعن بر ستمکاران نسبت به ايشان : زيارت آن خاتون و صلوات بر او و لعن بر ستمکاران نسبت به اوست ( المراقبات . ص101 و 102 ) ، (اين اعمال با همين مضامين در مفاتيح الجنان . فصل دهم . در اعمال ماه جمادي الثّاني آمده است).
…………………………………………………
کتاب شريف (( مفاتيح الجنان )) تأليف محدّث بزرگ حاج شيخ عبّاس قمي رحمه الله مي باشد.
کتاب شريف (( المراقبات )) تأليف عارف کامل ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي رحمه الله مي باشد.
وقايع :
3 جمادي الثّاني سال 11 ه.ق ؛ شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام در سنّ 18 سالگي . 20 جمادي الثّاني سال 5 بعثت ؛ ولادت با سعادت و با برکت حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام .

منبع : وبسایت پرسمان دانشجویی – اخلاق

نه پیامک امام زمانی زیبا

نه پیامک امام زمانی زیبا

اینبار نیز برای تکمیل تر شدن اس ام اس های امام زمانیمون ، نه پیامک امام زمانی زیبا برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم.باشد که مورد قبول حضرتش قرار گیرد.

********

حالا حتی کودکمان هم می داند که “مهدیه” اسم مکان است

و “فاطمیه” اسم زمان!

اما ما منتظر می مانیم تا روزی که “مهدیه” اسم زمان شود

و “فاطمیه” اسم مکان

*******

به سر داری اگر سر بند زهرا

به دل خون کرده‌ای دلبند زهرا

در این ایام باشد این دعایم

خدا صبرت دهد فرزند زهرا

********

دل بیقرار نیست ادا درمی آوریم

چشم انتظار نیست ادا در می آوریم

اصلا دلی که مست ریا و هوس شود

گوشش به کار نیست ادا در می آوریم

بر لب دعا و دل غرق شهوت است

این رسم انتظار نیست ادا در می آوریم.

*******

ای کاش  که همنشین گلها باشیم

از نسل بزرگ موج و دریا باشیم

ای کاش که در رکاب آقا یک تن

ازسیصد و سیزده نفر ما باشیم.

*******

صبح بی‌تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد

بی‌‌تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

بی‌تو می‌گویند تعطیل است کار عشقبازی

عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد .

*******

منتظران بدانید

اگر با آمدن آفتاب از خواب بیدار شویم

نمازمان قضاست…

«اللهم عجل لولیک الفرج»

********

نوکر هر قدر بد باشد باز آقا دارد

بی نیاز است هر آن کس که شمارا دارد

بر من لباس نوکریم را کفن کنید

نوکر بهشت هم برود باز نوکر است

********

دلم هوای تو دارد خدا کند که بیایی

تنم زغم بزداید خدا کند که بیایی

تو که نسیم بهاری یا شفیع قیامت

ز انتظار خمیدم خدا کند که بیایی

********

در تمنای نگاهت بی قرارم تا بیایی

من ظهور لحظه ها را می شمارم تا بیایی

خاک لایق نیست تا به رویش پا گذاری

در مسیرت جان فشانم گل بکارم تا بیایی

********

منبع : بی اسم ام اس

رنگ و آداب پوشیدن کفش و نعلین

رنگ و آداب پوشیدن کفش و نعلین

در این مطلب سعی شده است احادیث و روایاتی که مربوط به آداب پوشیدن و آداب رنگ کفش ، موزه و نعلین هست را از منبعی معتبر گردآوری کنیم

در آداب پوشيدن نعلین و موزه و كفش

به سندهاى معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه چون نعل بپوشى ابتدا به پاى راست بكن و در وقت كندن ابتدا به پاى چپ كن و فرمودند كه هر كه بايكتاى كفش به راه رود يعنى يك پا دركفش و ديگرى برهنه شيطان براو دست يابد و ديوانه شود.
از عبدالرحمن بن كثير منقول است كه گفت در خدمت حضرت صادق عليه السلام به راهى ميرفتم بند نعل آن حضرت گسيخت من بند ديگر از آستين خود بدر آوردم و نعل را به اصلاح آوردم و حضرت دست بردوش من انداخته بودند پس فرمودند هر كه نعل مؤمنى را بردارد براى اصلاح آن چون در قيامت از قبر بيرون آيد حق تعالى او را برناقه گرم روى سوار كند تا در بهشت را بكوبد.
از يعقوب سراج منقول است كه به راهى در خدمت آن حضرت مى رفتم بند نعل آن حضرت پاره شد حضرت پاى پياده روان شدند عبداللّه بن ابى يعفور بند نعل خود را گشود و به نزد آن حضرت آورد قبول نفرمود و گفت صاحب مصيبت اولى است كه برآن صبر نمايد.

عبدالرحمن بن ابي عبداللّه روايت كرده است كه در خدمت آن حضرت به ديدن شخصى رفتم چون داخل شدند نعل را از پا بيرون آوردند و فرمودند كه نعلها را بيرون آوريد كه كندن نعل راحت قدم است .
منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى فرمود از راه رفتن با يكتاى نعل و از ايستاده پوشيدن نعل دور نيست كه كراهت ايستاده پوشيدن مخصوص نعلى باشد كه بندهايش را ميبايد بست .
در حديث ديگر از آن حضرت منقول است كه سه چيز است هر كه كند بيم آن هست كه ديوانه شود: غايط كردن در ميان قبرها و با يكتاى موزه راه رفتن و در خانه تنها خوابيدن .
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است كه مداومت بر پوشيدن موزه امان مى دهد از خوره .
در فقه الرضا مذكور است كه چون خواهى موزن يا كفش بپوشى ابتداى به پاى راست كن و بگو: بِسْمِ اللّه وَبِاللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَلّل هُمَّ وَطّىْ ء قَدَمى فى الدُنيا وَاْلا خِرَةِ وَ ثَبّتْهُما عَلَى الاَيمانِ وَلا تُزَلْزِلْهُما يَوْمَ زِلْزِلَةِ اْلاَ قَدام اَلّلهُمَّ وَقِنِى مِند جَميع اْلافاتِ وَالْعاهاتِ وَمِنَ اْلاَذى و چون خواهى بكنى بگو: اَلّلهُمَّ فَرِّجْ عَنى كُلَ غَمٍّ وَهَمّ وَلا تَنْزَعْ عَنّى حُلَّةَ الاْيمان .
در مكارم الاخلاق از كتاب نجات نقل نموده كه موزه و نعل را نشسته بپوش و درقت پوشيدن بگو:بِسْمِ اللّهِ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ وَطِّىْء قَدَمَىَّ فى الدُّنْيا وَاْلاخِرَةِ وَ ثَبّتْهُما عَلى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِّلُ فيه اْلاَقدامِ و در وقت كندن ايستاده بكن و بگو:بِسْمِ اللّهِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الّذى رَزَقَنى ما اَقى بِهِ قَدَمَىَّ مِنَ اْلاَذى اَلّلهُمَّ ثَبِّتْهُما عَلى صِرطِكَ وَلا تَزِلْهُما عَنْ صِراطِكَ السَوِىّ.

 

در رنگ نعلين و موزه و كفش و چگونگى آنها

بهترين رنگها در نعل و كفش رنگ زرد است و بعد از آن سفيد و بهتربن رنگها در موزه و چكمه سياه است و در سفر سرخ خوبست و در حضر كراهت دارد و در نعل سنت است كه پيش و عقبش بلند باشد و ميانش تهى باشد و همه اش برزمين نچسبد و غيراين مكروه است و ظاهرا كه كفش نيز اين حكم دارد كه كفش سر پائى مكروه باشد.
به سند معتبر از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه كفش نيكو پوشيدن بدن را از بلاها نگاه مي دارد و معين است بر تمامى نماز و وضو.

در حديث ديگر فرمود كه هر كه خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و كفش نيكو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبك كند و با زنان بسيار جماع نكند.
حضرت صادق عليه السلام فرمود اول كسي كه نعلين پوشيد حضرت ابراهيم عليه السلام بود.
در حديث معتبر از آن حضرت منقول است كه نعل هموار پوشيدن كه همه اش بر زمين رسد پوشش يهودان است و بر مذمت اين قسم احاديث بسيار وارد شده است .
در احاديث معتبره وارد شده است كه نعل سياه مپوش كه چشم را ضعيف ميكند و ذكر را سست ميكند و مورث اندوه و غم است و بر تو باد به نعل زرد كه چشم را جلا ميدهد و ذكر را سخت ميكند و غم را برطرف ميكند و پوشش پيغمبران است .
در حديث ديگر وارد شده است كه پوشيدن نعل سياه موجب خيلا وتكبر است و هر كه بپوشد در روز قيامت با جباران محشور شود.
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه هر كه نعل زرد بپوشد تا آنرا پوشيده باشد در شادى و سرور باشد زيرا كه حق تعالى در وصف بقره بنى اسرائيل ميفرمايد كه صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُّرُالْنّاظِرينَ يعنى زرد بسيار زردى كه شاد گردانند نظر كنند گان را.
به سند معتبر از سدير صراف منقول است كه به خدمت امام جعفر صادق عليه السلام رفتم و نعل سفيد پوشيده بودم فرمود كه آيا دانسته اين نعل را پوشيده پس فرمود هر كه داخل بازار شود و نعل سفيدى بخرد كهنه نكند آنرا مگر آنكه كسب كند مالى را از جائى كه گمان نداشته باشد راوى گويد كه سدير مرا خبر داد كه هنوز آن نعل كهنه نشده بود كه صد اشرفى از جایى به دستم آمد كه گمان نداشتم .
در حديث ديگر وارد است كه هر كه نعل زرد يا سفيد بپوشد او را مال و فرزندان بهم رسد و هر كه نعل سياه بپوشد هيچ يك را نيايد.
در حديث معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه موزه پوشيدن نور چشم را زياد ميكند.
در روايت ديگر فرمود كه مداومت پوشيدن موزه امان ميدهد از مرض سل و از مرگ بد و داوود رقی روايت ميكند كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام را ديدم در سفر موزه سرخ پوشيده بودند پرسيدم كه اين موزه سرخ چيست؟ فرمود كه اين را از براى سفر گرفته ام و براى گل و باران خوب است اما در حضر هيچ رنگ بهتر از سياه نيست .

منبع : کتاب حلیة المتقین علامه مجلسی / فصل اول / باب 11 و 12

اعمال و فضیلت ماه جمادی الاول

اعمال و فضیلت ماه جمادی الاول

پیرامون مطالبی که درباره اعمال ماه های قمری ارسال کردیم.اینبار نیز بر آن شدیم تا اعمال و فضیلت ماه جمادی الاول را برای شما عزیزان گردآوری کنیم.التماس دعا

ماه جُمادي الأوّل ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
اهمّيت و فضيلت ماه جمادی الاول:
دهه ي اوّل فاطميه در اين ماه است و اقامه ي عزاي سيده نساء عالمين حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام و ابراز همدردي با اهل بيت عليهم السّلام لازم است.

 

آداب و اعمال ماه جمادی الاول :
روز سيزدهم : به روايتي روز شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام مي باشد. زيارت و اقامه ي عزا : در روز سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه، زيارت حضرت فاطمه زهرا صلوات الله عليها و اقامه ي ماتم آن مظلومه مناسب است (مفاتيح الجنان . فصل دهم . در اعمال ماه جمادي الأوّل ).

کتاب شريف (( مفاتيح الجنان )) تأليف محدّث بزرگ حاج شيخ عبّاس قمي رحمه الله مي باشد.

 

وقايع ماه جمادی الاول :
5 جمادي الأولي سال 5 ه.ق ؛ ولادت باسعادت و با برکت حضرت زينب عليها السّلام .
13 جمادي الأولي سال 11 ه.ق ؛ به روايتي شهادت حضرت فاطمه زهرا عليها السّلام در سنّ 18 سالگي ؛ آغاز دهه ي اوّل فاطميه .

منبع : وب سایت پرسمان دانشجویی – اخلاق